nuffnang

Tuesday, November 30, 2010

Soalan Ramalan Perdagangan SPM 2010


Khusus untuk anak sedaraku Nik Nur Nadhirah... dan pelajar2 Isteriku( Pn Tengku Razana ) di SMKSI

Selamat Menjawab ye...... Semoga cemerlang perdagangan tahun ni.. Insya Allah


SOALAN RAMALAN SPM 2010
PERDAGANGAN KERTAS 2
(3755/2)

BAHAGIAN A

SOALAN 1
1. Huraikan jenis-jenis nilai faedah
2. Jelaskan cabang-cabang pengeluaran
3. Terangkan jenis-jenis pengkhususan

SOALAN 2
1. Terangkan faktor pemilihan saluran agihan
2. Nyatakan faedah yang diperoleh pengguna melalui kegiatan import
3. Nyatakan perbezaan antara perniagaan borong dengan perniagaan runcit

SOALAN 3
1. Nyatakan kepentingan IKS kepada masyarakat
2. Terangkan cara pengurusan pelanggan yang berkesan
3. Hitungkan - jumlah dividen tunai, jumlah rezab dan jumlah rebat

SOALAN 4
1. Jelaskan peranan syarikat kewangan dalam dunia perniagaan
2. Nyatakan keadaan di mana cek menjadi tak laku
3. Apakah tindakan yang akan dikenakan jika penyuruh bayar mengeluarkan
tiga cek tak laku sepanjang tempoh tertentu

SOALAN 5
1. Terangkan tiga prinsip insurans
2. Mengapakah peniaga lebih suka menggunakan pengangkutan jalan raya
dalam menguruskan perniagaan
3. Bagaimanakah syarikat kurier dapat melicinkan urus niaga dalam negeri atau
antrabangsa
4. Jelaskan hak pengguna
5. Di manakah individu boleh mendapatkan bantuan dalam menuntut haknya

BAHAGIAN B

KAJIAN KES
1. Jelaaskan bantuan agensi kerajaaan dalam membantu perniagaan
2. Terangkan pelbagai saluran eksport yang boleh digunakan peniaga dalam usaha menembusi pasaran luar Negara
3. Terangkan strategi campuran pemasaran
4. Mengapa peniaga memilih kapal kontena untuk mengeksport perabot ke luar Negara

JAWAPAN SOALAN RAMALAN SPM
PERDAGANGAN 2010

SOALAN 1
1. Jenis-jenis nilai faedah

a. Nilai faedah tempat
 Memindahkan barang ke tempat yang mempunyai permintaan
 Dari kilang papan ke kilang perabot

b. Nilai faedah milikan
 Pertukaran milik daripada satu pihak kepada pihak lain
 Contoh daripada pengusaha kilang papan kepada pengusaha kilang perabot

c. Nilai faedah bentuk
 Mengubah bentuk sesuatu keluaran kepada yang lebih berguna
 Contoh – kayu diubah menjadi rak buku

d. Nilai faedah masa
 Menyimpan barang sehingga ia diperlukan
 Contoh – padi berlebihan semasa musim menuai disimpan untuk permintaan luar musim

2. Cabang-cabang pengeluaran – perusahaan, khidmat langsung, perdagangan

Perusahaan

 Industri ekstraktif
Mengeluarkan bahan mentah dari alam semula jadi
Contoh – perlombongan

 Industri perkilangan
Aktiviti memproses dan menukar bahan mentah menjadi barang separa siap dan barang siap
Contoh – kayu menjadi papan/perabot

3. Jenis-jenis pengkhususan

Pengkhususan mengikut profesion
 Perbezaan kebolehan dan kemahiran
 Contoh – profesion sebagai jurutera

Pengkhususan mengikut kawasan
 Perbezaan sumber alam iaitu iklim, bentuk muka bumi dan hasil galian
 Contoh – petroleum di Terengganu

Pengkhususan mengikut proses
 Pembahagian kerja mengikut proses
 Contoh – pemasangan pintu kereta di kilang kereta

Pengkhususan antarabangsa
 Perbezaan teknologi, iklim dan faktor geografi
 Contoh – kelapa sawit di Malaysia

SOALAN 2

1. Faktor pemilihan saluran agihan

Jenis barang
1. Barang cepat rosak perlu agihan segera

Sasaran pasaran barang
2. Kenal pasti bakal pengguna

Liputan pasaran barang
3. Jika luas, perkhidmatan orang tengah yang ramai diperlukan

Keupayaan pengeluar
4. Jika modal besar, sediakan saluran agihan sendiri

Kos pengangkutan
5. Pengangkutan sendiri kosnya tinggi, lebih sesuai menggunakan pemborong dalam saluran agihannya

2. Faedah yang dinikmati oleh pengguna melalui kegiatan import,

Dapat menikmati pelbagai jenis barang
6. Boleh menikmati barang yang tidak dikeluarkan di dalam Negara

Boleh mendapat barangan yang lebih bermutu
7. Boleh menjimatkan kos kerana harga lebih murah

Boleh meningkatkan taraf hidup pengguna
8. Pengguna boleh mengguna barangan yang terkini/alatan moden

Mendapat pelbagai pilihan barang
9. Terdapat pelbagai jenis barang dan jenama barang

Menambahkan pengetahuan dan pengalaman
10. Dapat meningkatkan prestasi pendidikan kepada pengguna

3. Perbezaan Perniagaan Borong Dengan Perniagaan Runcit

Perniagaan Borong

1. Orang tengah antara pengeluar dan peruncit
2. Membeli barang secara pukal daripada pengeluar
3. Modal besar kerana menyediakan gudang/pengangkutan/bayaran tunai kepada pengeluar/memberi kredit kepada peruncit
4. Menyediakan pergudangan untuk menyimpan barang

Perniagaan Runcit

1. Orang tengah antara pemborong dan pengguna akhir
2. Membeli barang dalam kuantiti kecil daripada pemborong
3. Modal kecil kerana beri kredit kepada pelanggan tetap sahaja
4. Menyediakan peragaan tingkap untuk menarik perhatian pengguna

SOALAN 3

1. Kepentingan IKS kepada masyarakat

Peluang menceburi bidang perusahaan
 Boleh memperoleh kemahiran dan pengetahuan dalam bidang tertentu

Peluang menggunakan kebolehan/daya cita/kreativiti individu
 Berinisiatif untuk merancang dan melaksanakan bidang perniagaan

Mewujudkan peluang pekerjaan
 Mengurangkan kadar pengangguran

Mematuhi keperluan dan kehendeak masyarakat
 Mencipta keluaran baru/memperbaiki keluaran sedia ada

2. Cara pengurusan pelanggan yang berkesan

Pandai menarik pelanggan dating ke kedainya
 Memahami sifat pelanggan
 Pelanggan rasional/keterangan
 Pelanggan mengikut gerak hati

Mengenal pasti jenis-jenis pelanggan
 cuba mengekalkan pelanggan tetap
 Jadikan pelanggan sekali sekala sebagai pelanggan tetap
 Menarik lebih ramai pelanggan baru

Melayan dengan cara
 Muka manis/memberi ucapan selamat/hubungan mesra
 Perwatakan diri yang kemas/bersih
 Jangan ganggu pelanggan
 Perkhidmatan lepas jualan

3. Lihat contoh dan fahami pengiraan dividen, rizab dan jumlah rebat dalam
buku teks tingkatan 4 ms 213 hingga 216

SOALAN 4

1. Peranan syarikat kewangan

Menerima simpanan
 terdapat dua jenis simpanan iaitu akaun simpanan atau simpanan tetap

Pembiayaan
 menawarkan pinjaman

Mengendalikan urus niaga sewa beli
 pembelian kenderaan/jentera

Perkhidmatan lain
 kad kredit/unit amanah/perbankan Islam

2. Keadaan yang menyebabkan cek menjadi tak laku

 cek terkoyak atau terconteng
 penyuruh bayar mengarahkan bank menghentikan pembayaran kepada penerima cek
 jumlah dalam angka dan perkataan berbeza
 tiada tandatangan penyuruh bayar
 tandatangan penyuruh bayar salah/berbeza dengan kad tandatangan contoh di bank
 terdapat perubahan pada cek
 terdapat kesilapan/butiran cek tidak lengkap
 penyuruh bayar menutup akaun

3. Tindakan yang akan diambil ke atas penyuruh bayar yang mengeluarkan cek tak laku tiga kali
 Akaunnya akan ditutup
 Tidak boleh membuka akaun semasa di mana-mana bank perdagangan dalam tempoh enam bulan

SOALAN 5

1. Lima prinsip insurans

Penuh percaya mutlak
 insured memberi maklumat palsu/sepatutnya insured memberi keterangan yang benar
 untuk mengelak penipuan
 polisi tidak sah/dibatalkan

Subrogasi
 mengalihkan hak daripada insured untuk menuntut daripada pihak ketiga
 contoh, RM 4000 telah berpindah hak kepada insurer

Kepentingan boleh insurans
 insured mestilah mempunyai kepentingan ke atas harta yang diinsuranskan
 insured akan mengalami kerugian jika harta yang diinsuranskan itu musnah
 tujuan untuk mengelakkan pihak lain mengamil kesempatan ke atas harta orang lain

Sumbangan
 jika asset diinsuranskan dengan beberapa insurer, jika risiko berlaku, bayaran ganti rugi akan ditanggung bersama
 tidak memberi keuntungan kepada insurer

2. Peniaga lebih suka menggunakan pengangkutan jalan raya kerana

Serahan barang dari pintu ke pintu
 dapat mengurangkan risiko kehilangan/kerosakan
 dapat menjimatkan kos upah pemunggahan

Sesuai untuk perjalanan jarak dekat
 murah, cepat

Mudah didapati/digunakan
 jalan raya ada di mana-mana
 terdapat pelbagai jenis kenderaan

Fleksibel dari segi arah
 jadual tidak tetap
 barang dapat sampai tepat pada masanya

2. Syarikat kurier dapat membantu dengan cara

Menghantar mel dan kargo dengan cepat
 serahan dari pintu ke pintu
 dalam masa 24 jam ( dalam negeri )

Menguruskan penghantaran barang barang dengan cekap
 prosedur kastam/menempah ruang/urusan dokumen kiriman

Keselamatan terjamin
 pengiriman direkodkan/kendali dengan cekap
 ganti rugi akan dibayar jika barang rosak/hilang

3. Hak pengguna

Hak mendapat ganti rugi
 individu berhak mendapat ganti rugi sama ada dalam bentuk barang/wang tunai

Melalui Tribunal Tuntutan Pengguna
 prosedurnya mudah/ringkas/cepat
 tidak perlu membayar kos peguam/jimat kos
 sesuai untuk tuntutan kecil

BAHAGIAN B
(Kajian kes)

1. Bantuan agensi kerajaan
 mempromosikan/memasarkan produk
 menganjurkan pameran perdagangan
 menjalankan penyelidikan pasaran
 membekalkan maklumat produk ke pasaran
 mengadakan bengkel/seminar

2. Pelbagai jenis saluran eksport yang boleh digunakan

Eksport secara langsung
 berhubung dengan pengimport melalui telefon, faks dan internet

Membuka pejabat cawangan
 boleh memberi maklumat secara langsung dengan pengimport/pelanggan

Melantik ejen eksport
 mempromosikan perabot/ganjaran komisen

Menggunakan saudagar eksport
 membeli daripada pengeksport dan menjual ke Negara luar

Kaedah lain
 melantik wakil pengembara
 membuat pameran dagangan antarabangsa
 menyertai rombongan dagangan

3. Strategi campuran pemasaran

Produk
 boleh memuaskan keperluan dan kehendak
 mesti memiliki kualiti yang tinggi
 jaminan terhadap kegunaan keluaran
 khidmat selepas jualan

Harga
 realistik/berpatutan
 dapat bersaing dengan pengeluar lain
 dapat menutup kos

Promosi
 melalui pengiklanan/internet/promosi jualan
 mengambil bahagian dalam ekspo dan pameran

Agihan
 sampai tapat pada masa, tempat dan harga yang dikehendaki pengguna

4. Mengapa peniaga memilih kontena untuk mengeksport perabot

Perabot lebih selamat
 terhindar daripada risiko kecurian dan kerosakan
 kontea kukuh, dikunci atau dipateri

Menjimatkan masa dan tenaga
 barang boleh diangkut sekali gus

Boleh disusun dengan teratur
 menjimatkan ruang

Menjimatkan bayaran cukai pelabuhan
 kerja pemunggahan cepat/kapal tak perlu menunggu lama


No comments:

Post a Comment