nuffnang

Thursday, May 9, 2013

Jawapan Modul Tingkatan 4 Ibadah: Sembelihan
Ibadah: Sembelihan

Maksud Sembelihan:
-          Menghilangkan nyawa binatang yang halal dengan cara memutuskan urat halkum dan merih dengan menggunakan alat yang tajam dengan niat kerana Allah

Hukum Sembelihan:
-          Wajib

Rukun Sembelihan
-          Penyembelih:
i.                     Islam
ii.                   Berakal/waras
iii.                  Niat kerana Allah
iv.                 Wanita Menyembelih hukumnya makruh
v.                   Tidak berada dalam ihram haji atau umrah

-          Binatang yang disembelih
i.                     Binatang yang halal
ii.                   Binatang masih hidup
iii.                  Tidak hidup dalam keadaan hampir mati ( hidup mazbuh )
iv.                 Mati dengan sekali sembelihan
v.                   Memutuskan urat halkum dan merih
-          Alat Sembelihan
i.                     Alat yang tajam
ii.                   Alat yang diharamkan dan tidak sah ialah gigi, tali, kuku, tulang dan rambut
iii.                  Alat yang sah ialah pisau, kaca, parang, sembilu, golok, pedang dan seumpamanya

Syarat sah sembelihan
-          Niat sembelihan
-          Memutuskan urat halkum dan merih
-          Menyembelih binatang yang halal dan masih hidup
-          Mati dengan sekali sembelihan
-          Penyembelih mestilah Islam atau ahli kitab
-          Penyembelih bukan dalam pakaian ihram haji dan umrah

Maksud Ahli Kitab
-          Orang Nasrani atau Yahudi yang berbangsa Israel dan menerima kitab Taurat
-          ( Ahli kitab yang asli tidak ada pada hari ini )

Hukum Memakan sembelihan Ahli Kitab
-          Diharuskan
-          Sebelum memakannya sisyaratkan menyebut nama Allah.

Perkara Sunat semasa sembelihan
-          Menyebut nama Allah
-          Menyebut selawat
-          Menyembelih bahagian pangkal leher
-          Menghadap kea rah kiblat
-          Membaringkan binatang ke sebelah rusuk kiri
-          Dilakukan pada waktu siang
-          Menggunakan alat yang paling tajam

Perkara Makruh semasa Sembelihan
-          Disembelih oleh wanita
-          Tidak membaca Basmalah
-          Melambat-lambatkan sembelihan
-          Menggunakan alat yang tumpul
-          Mematahkan leher sebelum nyawanya hilang
-          Menyembelih binatang di hadapan binatang lain
-          Menunjukkan alat sembelihan kepada binatang yang hendak disembelih

Hikmat sembelihan
-          Mematikan binatang dengan cara yang cepat daan selamat
-          Membersihkan daging binatang daripada darah yang kotor
-          untuk membezakan daging yang halal dan daging yang tidak halal
-          sebagai tanda penghormatan kepada makhluk ciptaan Allah

3 comments: