nuffnang

Tuesday, May 8, 2012

Jawapan Modul Ting 4 Tokoh : Imam Abu Hanifah


BAHAGIAN TAMADUN ISLAM ( TOKOH )
TAJUK: IMAM ABU HANIFAH RH

Riwayat Hidup
-          Nama sebenarnya Nukman b Thabit
-          Gelaran: Abu Hanifah
-          Tarikh Lahir:  pada tahun 80 hijrah/699M
-          Tempat lahir: Kota Kufah
-          Keturunan: Farsi  disebut juga Ajam
-          Meninggal: Bulan Rejab 150 H/767M diprnjara ketika berusia 70 tahun

Sebab digelar Abu Hanifah
-          Salah seorang anaknya bernama Hanifah
-          Rajin menulis ilmu ( hadis ) kemana sahaja pergi akan membawa bekas dakwat ( tinta: bermaksud Hanifah dalam bahasa farsi )
-          Rajin beribadah dan berminat dengan agama ( bahasa arab disebut Hanif )

Sifat Peribadi
-          Berpegang teguh dengan hukum Allah
-          Rajin berusaha dan bercita-cita tinggi
-          Sering bangun malam, solat sunat dan membaca al-Quran
-          Suka memberi nasihat
-          Sangat menghormati dan menyayangi guru.

Bukti beliau kuat beribadat
-          Selalu berpuasa di siang hari
-          Bersolat subuh dengan wuduk solat Isyak selama 40 tahun
-          Sering bangun membaca al-Quran

Pendidikan Imam Abu Hanifah
-          Memulakan sesi pengajian semasa masih kecil
-          Mendapat banyak peluang menuntut ilmu sehingga ke peringkat yang tertinggi
-          Mempelajari pelbagai ilmu terutamanya ilmu undang-undang Islam
-           Beliau berguru dengan beberapa orang ulamak yang hidup sezaman dengannya serta beberapa orang sahabat Nabi Muhammad SAW
-          Diriwayatkan bahawa beliau sempat berguru dan mempelajari ilmu agama dengan kira-kira 200 guru yang terdiri dari para sahabat dan tabien
-          Beliau lebih memberi perhatian kepada ilmu Fikah dan sangat berminat mempelajarinya.

Sumbangan Kepada Tamadun Islam
-          Menjadi seorang ilmuan yang terkenal dan seorang ahli perniagaan yang berjaya
-          Kebanyakan masanya dihabiskan dengan mengajar di masjid
-          Ulamak pertama yang menyusun kitab fekah mengikut bab dan fasal dengan baik dan tersusun
-          Seorang yang amat teliti dalam menentukan hukum berdasarkan martabat sesuatu hadis
-          Menyusun cara mengeluarkan hukum berdasarkan kaedah-kaedah tertentu ( kaedah Qias )

Kaedah Imam Abu Hanifah dalam menentukan hukum
-          Al-Quran
-          As-Sunnah
-          Al-Ijmak
-          Al-Qias
-          Al-Istihsan
-          Al-Uruf

Pengaruh Mazhab Abu Hanifah
-          Aliran mazhab imam Abu hanifah dikenali sebagai Mazhab Hanafi
-          Sejak ia muncul di Kufah, mazhab ini tersebar kenegara-negara Islam yang lain
-          Mazhab Hanafi amat berpengaruh di Iraq
-          Menjadi mazhab rasmi kerajaan Uthmaniah ( kerajaan Bani Umaiyyah )
-          Hingga kini mazhab hanafi  masih dianuti dan berpengaruh di Mesir, syria, Lubnan dan Bosnia.
-          Negara-negara lain juga ialah Albania, India, Pakistan, China dan Azerbaijan.

Bukti Ketegasan dan Ujian yang dihadapi oleh Imam Abu Hanifah
-          Sanggup dipenjara kerana menolak jawatan sebagai jurutulis surat rasmi Kerajaan Bani Umaiyyah
-          Sanggup dipenjara 2 minggu kerana menolak jawatan sebagai menteri kewangan
-          Sanggup dipenjara dan disebat 110 sebatan kerana menolak jawatan Qadi
-          Sanggup disebat 100 sebatan kerana menolak jawatan Hakim di Baghdad
-          Beliau diseksa oleh Khalifah Abu Jaafar al-Mansur dengan memaksanya meminum air yang berisi racun sehingga beliau meninggal dunia di penjara

No comments:

Post a Comment